Kauppa on teatteri

29 lokakuu 2018

Blog post

Myymälää tulee visuaalisessa markkinoinnissa ajatella teatterina, jossa asiakkaalle luodaan elämyksiä ja kokemuksia. Mitä enemmän myymälä pystyy luomaan asiakkaalle elämyksiä, sitä vahvemman muistijäljen se jättää asiakkaalle ja saa asiakkaan tulemaan kauppaan uudelleenkin.

Visuaalinen markkinointi parhaimmillaan tarkoittaa sitä, että niin kaupan ulkoasu, tuoteryhmien sijoittelu, kaupan ulkona ja sisällä toteuttava mainonta sekä henkilökunnan toteuttama myyntityö noudattavat kaikki kaupan liikeideassa määriteltyjä linjauksia. 

Layout-ratkaisu ja tuoteryhmien kohtaamisjärjestys on ratkaisu kaupan toiminnallisuuteen.

Oikealla tuoteryhmien sijoittelulla saadaan myymäläpinta-ala hyödynnettyä tehokkaasti, luodaan asiakkaalle mielikuvaa kaupasta, helpotetaan tuotteiden löytymistä eli ostamista ja rakennetaan se visuaalinen maailma, joka linkittää kaupan markkinoinnin luomiin mielikuviin. 

Esillepanoratkaisuilla ja valolla luodaan dramaattinen tunnelma.

Itse asiassa valojen käytössä visuaalinen markkinointi voisi hyödyntää enemmän teatterin tai jopa museoiden ratkaisuja. Väitän, että valon oivaltava käyttö on eräs vaikuttavimpia visuaalisen markkinoinnin keinoja.

Myymäläpromootioilla luodaan kauppateatteriin performansseja, jotka aktivoivat asiakkaita osallistumaan ja ostamaan. Parhaimmissa promootioissa yhdistetään kaikki visuaalisen markkinoinnin keinot ja ne ovat lisäksi hyvin tarinallistettuja. Visuaalisen markkinoinnin avulla voimme tuoda asiakkaille oivalluksia ja tehdä kaupassa käynnistä viihdyttävän.

Kaupan henkilökunnan merkitys myymälämarkkinoinnissa on kaikkein keskeisin, koska he luovat asiakkaaseen sen P-to-P (people to people) kontaktin, jolla viimeistellään kaupassakäyntikokemus. Enää ei vaikuttavaan asiakaskohtaamisen riitä pelkät perustaidot, vaan lisäksi on omattava myös vahvat asiakaskohtaamisen taidot. Oikea ihminen, jonka kanssa voi keskustella, on varmaan tärkeimpiä vahvuuksia, joita fyysisellä kaupalla on.

Tässä vaiheessa joku saattaa kysyä, että missä se myymälämainonta on? Myymälämainonta jossain muodossa on varmaan tarpeen, mutta jos yllä mainitut asiat tehdään hyvin, sen tarve on vähäisempi. Väitän, että ihmiset tulevat kauppaan katsomaan tuotteita, eikä mainoksia. Visuaalista markkinointia oikein hyödyntämällä kaupan viesti asiakkaalle voidaan välittää myös ilman päälleliimattua mainosta.

Visuaalinen markkinointi ja myymälässä toteutettavat toimenpiteet ovat kaupalle rajattomien mahdollisuuksien kaivo. Jotta siitä saadaan paras mahdollinen hyöty, se vaatii rohkeutta, osaamista, aktiivisuutta, intohimoa – ja jopa taiteellisuutta.

Kirjoittaja:

Mikko Tapanainen, vähittäiskaupan konsultti, Simigroup Oy